MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

S Ö Z L E Ş M E

MADDE - 1
TARAFLAR :

İş bu sözleşme bir tarafta "Tepeören Mahallesi İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 7.Cad. No:11 Tuzla / İstanbul." adresinde mukim Kron Bisiklet Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile iş bu internet sitesinde "BAYİ" olarak kaydı ve adres bilgisi bulunan kişi/kurum arasında; Bayi'nin online satış sistemi üzerinden Kron Bisiklet'ten mal satın almak amacıyla işlemlerini başlattığı sırada iş bu sözleşme akdedilmiş sayılmaktadır.

MADDE - 2
KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, Bayi'nin internet sitesinde online satış üzerinden seçmiş olduğu, nitelikleri ve satış fiyatı ilgili ürün bilgilerinde belirtilen ürün/lerin satışı ve teslimi hakkında ilgili yasa hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE - 3
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Bayi'nin web sitesindeki sistem üzerinden seçmiş olduğu ürün/lerdir.

MADDE - 4
GENEL HÜKÜMLER :

4.1. Bayi, online satış işlemlerinin iş bu sözleşme koşulları çerçevesinde olup sözleşme koşullarını okuyup kabul ederek online satış işlemlerine devam ettiğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Bayi, internet sitesi üzerinden "BAYİ" girişi sistemine kaydını yaptırdığı sırada vermiş olduğu bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde durumu yazılı olarak Kron Bisiklet'e bildireceğini, sistem üzerinde de gerekli güncellemeleri yapacağını; aksi halde sistemde kayıtlı bilgileri kullanılarak yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir itirazda bulunmayacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Bayi, online satış ile satın alacağı ürün/lerin iş bu sözleşme koşulları çerçevesinde olduğunu, ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin koşulları kabul ettiğini açıkça beyan eder.

4.4. İşbu sözleşmeye konu ürün/lere ilişkin olarak Bayi'ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler bu sipariş için ürün satış anından teslim anına kadar geçerlidir.

4.5. Sipariş, Kron Bisiklet tarafından onaylandıktan sonra, ürün/ler ilgili kargo şirketi tarafından Bayi'nin sistemde kayıtlı adresine teslim edilecektir.

4.6. Sözleşme konusu ürün/ler, Bayi'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Bayi veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.7. Sözleşme konusu ürün/ler, Bayi'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise Bayi durumu yazılı olarak siparişin hemen akabinde Kron Bisiklet'e bildirmelidir.

4.8. Kron Bisiklet, Bayi'ye siparişe konu edilen ürün ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/ler tedarik edebilir.

4.9. Kron Bisiklet, sözleşme konusu ürün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.10. Sözleşme konusu ürün/lerin teslimatı için, satım bedelinin Bayi'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle satım bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Kron Bisiklet ürün/lerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.11. Ürün/lerin tesliminden sonra Bayi'ye ait kredi kartının Bayi'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Kron Bisiklet'e ödememesi halinde, Bayi'nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/lerin orijinal ambalaj ve kutuları açılmadan, eksiksiz ve hasarsız olarak 3 iş günü içinde Kron Bisiklet'e gönderilmesi zorunludur. Kart ile ile ilgili işlemler de, Banka Kartları ile ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

4.12. Kron Bisiklet; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, ithal edilen ürünlerde Gümrük, ithalatçı firmadan kaynaklanan durumlar veya nakliyeci firmadan kaynaklanan durumlar vs. gibi olağanüstü/beklenmeyen durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/leri teslim edemez ise, durumu Bayi'ye bildirmelidir. Teslim doğrudan Kron Bisiklet'ten kaynaklanmayan haller nedeni ile gecikmekte ise, teslim engelin kalkmasından sonra gerçekleştirilir.

4.13. Bayi, teslim edilen ürün/leri nakliye işini yapan personel veya kargo şirketinin personeli huzurunda siparişine konu ürünler olup olmadığı ve ürün/lerde herhangi bir ayıp/hasarın olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Teslim edilen ürün/lerin siparişe konu edilen ürün/ler olmaması veya ürün/lerde herhangi bir ayıbın söz konusu olması halinde, bu durum nakliye işini yapan personel veya kargo şirketinin personeli huzurunda teslim edilen gün içerisinde tutanak altına alınıp Kron Bisiklet'e aynı gün yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi halde, ürün/lerin siparişe konu edilen ayıpsız ve hasarsız ürün/ler olduğu kabul edilir. İş bu madde kapsamında Bayi tarafından yapılan kontroller neticesinde, ürün/lerin siparişe konu ürün/ler olmaması veya ürün/lerde üretimden kaynaklı gözle görülür ayıbın söz konusu olması halinde; Bayi ürün/leri tarafına gönderildiği hali ile orijinal ambalaj ve kutularını açmadan, eksiksiz ve hasarsız olarak ve kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ile birlikte iade etmesi ve Kron Bisiklet'in ürün/leri kabul etmesi halinde; ürün/ler Kron Bisiklet tarafından iade alınacaktır. Kron Bisiklet; iade edilen ürün/ler ile ilgili gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Bayi'nin iade edilen ürün/ler ile ilgili ödediği tutarı 15 (onbeş) gün içerisinde geri iade eder. İade ile ilgili her türlü masraf Bayi'ye aittir. Kron Bisiklet'in yazılı olarak iadeyi kabul ettiğini belirtmemesi/15 (onbeş) gün içerisinde bedeli geri iade etmemesi halinde ürün/ler ile ilgili iade Kron Bisiklet tarafında kabul edilmemiş sayılır. Ürünlerin Bayi'ye gönderildiği hali dışında geri iade edilmesi halinde, Kron Bisiklet'in satım bedelinden öngördüğü tenzili (yıpranma payı, orijinal ambalajlarının bozulması, çizilmesi vs. durumları için) yapıp bakiye kalması halinde bunu Bayi'ye iade etme hakkı her zaman saklıdır.

4.14. Ürün/lerin Kron Bisiklet tarafından nakliye işini yapan personel veya kargo şirketinin personeline verilmesinden itibaren ürün/ler ile ilgili Kron Bisiklet'in sorumluluğu ortadan kalkmakta olup her türlü hasar ve zarardan Bayi sorumludur.

4.15. Kullanıcı Bayi'nin tüzelkişilik olması halinde; iş bu sözleşmeye kullanıcı Bayi adına onayı veren kişi iş bu sözleşme kapsamında Bayi ile birlikte şahsen ve müteselsilen sorumludur.

4.16. Tipografi hatalar ve yanlış fiyat girilmesinden Kron Bisiklet sorumlu değildir.

4.17. Siparişin Kron Bisiklet tarafından onaylanması durumunda Bayi iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE - 5
CAYMA HAKKI :

Bayi, siparişini verdikten sonra en geç 1 (bir) iş günü sonra, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişine konu ürün/leri almaktan Kron Bisiklet'e e-posta veya faks ile yazılı olarak bildirmesi halinde cayabilir. Bayi'nin teslim aldığı ürün/lerden cayması mümkün değildir.

MADDE - 6
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Özel olarak sipariş üzerine ithal edilen ürün/ler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE - 7
TEBLİGAT ADRESİ :

Bayi tarafından yazılı olarak başkaca bir adres bildirilmediği takdirde Bayi adına sistemde kayıtlı adreslere yapılan her türlü tebligat ve yazışma muhatabına yapılmış sayılır.

MADDE - 8
YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, münhasıran İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.